REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy

 

Náš byt duben 2020

Náš byt - duben 2020
ke stažení

velikost: 13 MB

formát: PDF

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 15. 12. 2020

S odvoláním na opatření vlády přistupuje BUDOVATEL SBD Zlín a jeho dceřiné společnosti s platností od 21. 12. 2020 k omezení osobního jednání pracovníků s veřejností. Od uvedeného dne je nutno v naléhavých případech dohodnout osobní jednání předem, přičemž záležitosti, které nemají charakter mimořádné bezodkladnosti nelze až do odvolání stávajících opatření zajistit.

Po dobu trvání opatření bude v dosavadních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v časech 9-11 a 13-16 hodin otevřena pouze pokladna a i při využívání této služby prosíme o omezení požadavků na nezbytně nutný rozsah.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Ing. Antonín Duchtík, v.r.
Předseda družstva
Jednatel společnosti

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 02. 12. 2020

Poskytování služeb pro veřejnost od 7.12.2020

S platností od 7.12.2020 jsou pracoviště BUDOVATELE, SBD Zlín a REAL FLAT, s.r.o. Zlín pro veřejnost přístupná vždy v pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:30, ve středu pak  od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:30.

Po telefonickém objednání a dohodě s pracovníky, je možno využít i úterý a čtvrtek, a to opět na všech pracovištích za podmínek důsledného dodržování vstupu do kanceláří našich pracovišť jednotlivě a dodržování minimální vzdálenosti 2 m ve společných prostorách spojených s povinností zakrytí tváře rouškou obvyklým způsobem.

Ing. Antonín Duchtík, v.r.
Předseda družstva
Jednatel společnosti

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 02. 11. 2020

S odvoláním na opatření vlády ukládající využívání vzdáleného připojení pracovníků při výkonu pracovní činnosti přistupuje BUDOVATEL SBD Zlín a jeho dceřiné společnosti s platností od 3. 11. 2020 k omezení osobního jednání pracovníků s veřejností. Od uvedeného dne je nutno v naléhavých případech dohodnout osobní jednání předem, přičemž záležitosti, které nemají charakter mimořádné bezodkladnosti nelze až do odvolání stávajících opatření zajistit.

Po dobu trvání opatření bude v dosavadních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v časech 9–11 a 13–16 otevřena pouze pokladna a i při využívání této služby prosíme o omezení požadavků na nezbytně nutný rozsah.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 13. 10. 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který byl Vládou ČR vyhlášen pro území České republiky dne 5. 10. 2020 s platností na 30 dní a v návaznosti na vyhlášení krizových opatření platných pro období 14. 10. – 3. 11. 2020, jsou s platností od středy 14. 10. 2020 do 31. 10. 2020 upraveny hodiny pro veřejnost na pracovištích BUDOVATELE SBD Zlín a jeho dceřiných společností při omezeném přístupu s nutností přivolání pracovníka takto:

Pondělí  9.00–11.00 a 13.00–16.00

Středa 9.00–11.00 a 13.00–16.00

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 2. 6. 2020

S platností od 3. 6. 2020 ukončujeme stávající omezení osobního projednání nutných záležitostí spojených se správou bytového fondu, zejména s omezením přístupu na jednotlivá pracoviště. Při zachování podmínek stanovených vládou, tj, zejména důsledného dodržování vstupu do kanceláří našich pracovišť jednotlivě a dodržování minimální vzdálenosti 2 metrů ve společných prostorách spojených s povinností zakrytí tváře rouškou obvyklým způsobem jsou naši pracovníci k dispozici v pondělí od 8 do 11 hodin a od 13 do 15.30 hodin, ve středu pak od 8 do 11 a od 13 do 16:30 hodin. Po telefonickém objednání a dohodě s pracovníky, je možno využít i úterý a čtvrtek a to opět na všech pracovištích za uvedených podmínek.

Ing. Antonín Duchtík, v.r.
Předseda družstva
Jednatel společnosti

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 22. 5. 2020

Rozhodnutím představenstva BUDOVATELE SBD Zlín a vedením společnosti REAL FLAT, spol. s r.o. byla s ohledem na riziko omezení výkonu služeb pro členskou základnu a zákazníky v případě onemocnění koronavirem prodloužena dosavadní úprava úředních hodin BUDOVATELE SBD Zlín a jeho dceřinných společností.

V nezbytných případech tedy poskytujeme služby vyžadující kontakt s veřejností v pondělí a středu 9-11, 14-16 hodin s dosavadními nutnými omezeními.

Prosíme tedy o přednostní využívání elektronické pošty či telefonního spojení v případech, kdy se jedná pouze o poskytnutí informace bez nutného předání či převzetí potřebných podkladů.

Věříme, že tento postup, který je vyvolán značnou frekvencí osobních jednání v našich kancelářích, přesahující i hranici 100 osob denně, bude Vámi přijat i jako nutná ochrana našich partnerů. Přejeme všem hodně zdraví a ujišťujeme o naší připravenosti s ohledem na další vývoj zdravotní situace přistoupit k dalšímu uvolňování mimořádných opatření.

Ing. Antonín Duchtík, v.r.
Předseda družstva
Jednatel společnosti

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 24. 4. 2020

V návaznosti na postup vlády ČR přistoupilo představenstvo BUDOVATELE SBD Zlín a vedení společnosti REAL FLAT, spol. s r.o. k uvolnění opatření omezujících činnost obou společností a v preventivním režimu s platností od 27. 4. 2020 z části obnovuje činnost v oblasti osobní komunikace s členy družstva a ostatními partnery, včetně pokladní služby.

Omezené úřední a pokladní hodiny jsou stanoveny na dny - pondělí a středa, v rozsahu 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:00 v obou dnech.

V budově Bratří Jaroňků 4079, tedy ve vchodu přístupném z chodníku po schodech, jsou umístěny dočasná pracoviště, určená k nutným kontaktům s pracovníky družstva a společnosti REAL FLAT, spol. s r.o.

V případě potřeby je ve vchodu umístěn telefonní přístroj a telefonní spojení, kterým je možno přivolat pracovníka, se kterým je nutno v neodkladné záležitosti komunikovat, a to včetně proplacení nákladů spojených s provozem domu.

Samostatné pracoviště pokladny bude od středy 29. 4. 2020.

Družstvo i společnost REAL FLAT, spol. s r.o. děkuje svým členům a partnerům za pochopení a bude i nadále postupovat v souladu s opatřeními vlády ČR v ukončení omezujících opatření.

Ing. Antonín Duchtík, v.r.
Předseda družstva
Jednatel společnosti

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 16. 3. 2020

V návaznosti na nařízení vlády ČR jsou s platností od 16. 3. 2020 zrušeny úřední hodiny pracovišť BUDOVATELE SBD Zlín a jeho dceřiných společností.

Žádáme členy družstva a zákazníky společností REAL FLAT s.r.o., BYTSERVIS s.r.o. a COOPINVESTA s.r.o., aby v naléhavých případech využívali telefonického spojení na telefonní číslo 577 007 575 a 577 007 554 nebo spojení elektronickou poštou na adresu: info@realflat.cz

Platby do pokladny družstva a společností, stejně jako proplácení dokladů o nákupu pro domy družstva a SVJ, budou obnoveny po zrušení opatření vlády ČR a případná zpoždění termínů plateb za užívání bytu přes pokladnu, tedy nebudou sankcionovány.

Až do odvolání bude pracovníky BYTSERVISU s.r.o. před zahájením práce vyžadováno telefonické prohlášení o neexistenci onemocnění koronavirem osob užívajících byt, v němž bude nutno provést opravu dohodnutou mezi společností BYTSERVIS s.r.o. a vlastníkem nebo nájemcem bytu, i o případné přítomnosti osoby v karanténě, která však nebude v přímém kontaktu s pracovníkem BYTSERVISU s.r.o.

Tento požadavek je vyvolán současným nedostatkem ochranných pomůcek a prostředků, kterými prozatím nelze naše pracovníky vybavit.

Žádáme vlastníky a nájemce bytů, aby při změně informace o zdravotním stavu osob užívajících byt neprodleně telefonicky informovali kontaktní místo BYTSERVISU s.r.o. - 577 007 567.

Pracovníci BYTSERVISU s.r.o. před zahájením práce, předloží k písemnému potvrzení prohlášení vlastníka či nájemce o zdravotním stavu uživatelů bytu.

Upozorňujeme i na tu skutečnost, že nařízení vlády ČR obsahuje i omezení kontaktu i s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, což vylučuje až do ukončení jeho platnosti případná konání shromáždění vlastníků jednotek.


Děkujeme za pochopení.


Představenstvo družstva
a vedení společností

 

Vítejte na webové prezentaci BUDOVATELE SBD ZLÍN a společnosti REAL FLAT, s.r.o.

BUDOVATEL SBD ZLÍN a společnost REAL FLAT, s.r.o. mají ve své správě téměř 12 tisíc bytů. Tomu také odpovídá personální a technické zázemí.

BUDOVATEL SBD ZLÍN vznikl v roce 1959 a v návaznosti na daňovou reformu v roce 1993 byla ustavena 1. 1. 1994 společnost REAL FLAT, s.r.o.

V oblasti správy bytového fondu jsme největší ve Zlínském kraji, působíme zejména ve východní části Zlínska a patříme rozsahem své činnosti mezi nejvýznamnější správce bytového fondu v České republice.

 


AKTUALITY


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb