REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy Články

Větrání obytných budov výrazně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí a zabraňuje tvorbě plísní
12.03.2018 14:56

Každý prostor, v němž lidé žijí, musí zajišťovat dostatečný komfort a vytvářet zdravotně nezávadné prostředí. Na komfortu bydlení se podílí celá řada faktorů, které člověk přirozeně vnímá, jako je tepelná pohoda nebo dodávka teplé vody, ale také faktory, které již tak snadno člověk nedokáže vyhodnotit, jako např. obsah CO2 ve vzduchu nebo vlhkost vzduchu. A právě vysoká vlhkost vzduchu v bytech a následkem toho tvorba plísní jsou častými problémy, s nimiž se zejména v zimním období setkáváme a potýkáme.

Výměnou původních dřevěných oken za dokonale těsná plastová se podstatně změnily podmínky v obytných prostorech. Chybí alespoň minimální větrání spárovou průvzdušností oken, na které byli lidé dříve zvyklí, tím pádem se zvyšuje vlhkost ve vnitřním prostoru a zvyšuje se i možnost tvorby plísní. Vnitřní vlhkost si velmi často lidé sami nadměrně zvyšují sušením prádla v bytech bez průběžného odvětrávání vlhkosti. Vlhkost vzduchu a obsah CO2 v obytném prostoru se také zvyšuje pobytem a činností osob. Při zvýšeném obsahu CO2 v obytných místnostech klesá pozornost a může se dostavit bolest hlavy.

Optimální hodnoty vlhkosti vnitřního vzduchu by se měly pohybovat v rozmezí 40 % - 60 %. Když je vlhkost nižší, můžeme mít pocit zdravotních problémů způsobených vysušením sliznice. Naopak když bude vnitřní vlhkost nad 60 %, hrozí nebezpečí kondenzace vlhkosti na stěnách a oknech a vznik plísní. Snížení vlhkosti lze docílit především intenzivním větráním. V kuchyni by měla být vždy funkční digestoř s odtahem par ven z bytu. Také v koupelně a WC by mělo být stále k dispozici intenzivní odvětrání do venkovního prostoru.

Celý byt je třeba větrat alespoň dvakrát za den. Nejlépe otevřením oken na pět až deset minut. Vyklopení ventilačního křídla okna zpravidla nestačí a tento způsob větrání v zimě není vhodný. Škvírou ventilace zbytečně uniká teplo a přitom vzduch se příliš nevyměňuje. Požadavky na větrání obytných budov určují hygienické předpisy, a to jak pro trvalé větrání, tak i pro nárazové větrání. Při trvalém větrání musí být zajištěna dodávka venkovního vzduchu v intenzitě 15 m3 za hodinu na jednu osobu. Při nárazovém odsávání musí být zajištěn průtok odsávaného vzduchu v kuchyni min. 100 m3/ hod, v koupelně min. 50 m3/ hod a na WC min. 25 m3/ hod.

Požadavky na větrání jednotlivých druhů místností uvádí podrobněji následující tabulka.

Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu)
Požadavek Intenzita větrání Dodávka vekovního vzduchu na osobu Kuchyně Koupelny WC
Minimální hodnota 0,3 za hodinu 15 m3 / hod. na osobu 100 m3 / hod. 50 m3 / hod. 25 m3 / hod.
Doporučená hodnota 0,5 za hodinu 25 m3 / hod. na osobu 150 m3 / hod. 90 m3 / hod. 50 m3 / hod.

AKTUALITY


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb