REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy Články

Musí si SVJ zřídit datovou schránku?
09.11.2009 12:27

Datové schránky jsou poměrně frekventovaným tématem prakticky ve všech právnických osobách, a to mimo jiné i z důvodů nejasností, které jsou s výkladem příslušného zákona, jimiž je zřizování datových schránek především upraveno (a jímž je zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů), spojeny. To se samozřejmě dotýká i SVJ.

Zřizuje se ze zákona?

Z hlediska SVJ je podstatná především otázka, zda společenství vlastníků jednotek spadá mezi skupiny právnických osob, jimž se datová schránka zřídí přímo ze zákona (tedy bez toho, aby o ni projevily zájem), či zda je SVJ osobou, které se datová schránka zřídí pouze na žádost.

Dle příslušného zákonného ustanovení se datové schránky i bez žádosti zřídí právnickým osobám zřízeným zákonem, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a organizačním složkám podniků zahraničních právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.

SVJ přitom do žádné z těchto kategorií zřejmě nespadá - SVJ nejsou zřízeny zákonem (byť ohledně tohoto tvrzení lze polemizovat, když SVJ dle zákona o vlastnictví bytů vzniká přímo ze zákona okamžikem splnění vymezených podmínek) a nejsou zapsány do obchodního rejstříku (rejstřík společenství má sice obdobný režim jako obchodní rejstřík a vedou jej soudy vedoucí obchodní rejstřík, nicméně ze zákona se o obchodní rejstřík nejedná). Lze tak shrnout, že SVJ datová schránka nebude zřízena.


AKTUALITY


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb