REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy Časté dotazy

Funkce termostatického ventilu
Odvzdušnění topné soustavy v domě
Způsoby snižování spotřeby tepla u bytových domů
Kam se obrátit v případě poruchy na kanalizační přípojce?

Funkce termostatického ventilu

1) Termostatický ventil na radiátoru reguluje teplotu místnosti a nikoli teplotu radiátoru!!!!

Je důležité si uvědomit, že termostatický ventil snímá teplotu místnosti v jeho okolí a nikoli teplotu radiátoru. (Pozor na zastínění termostatického ventilu těžkými závěsy, nábytkem apod.)

2) Nelze srovnávat termostatický ventil na radiátoru s termostatem na žehličce nebo voličem regulačních stupňů na elektrickém vařiči. Na termostatickém ventilu se volí teplota místnosti, na žehličce se volí teplota žehlící plochy, na elektrickém vařiči se volí výkon plotýnky.

3) Při volbě určitého stupně na termostatickém ventilu může mít plocha radiátoru různou teplotu. Plocha radiátoru může být teplá (vřelá) po celé ploše, nebo teplá jen v horní části radiátoru, nebo může být plocha radiátoru zcela chladná a vždy půjde o správnou funkci termostatického ventilu. Rozhodující v daném okamžiku je teplota vzduchu v místnosti!!!

Příklad: požadovaná teplota 20°C:

Pro dosažení požadované teploty v místnosti je nutný přívod dostatečného množství tepelné energie v topné vodě do radiátoru. Pokud teplota topné vody není dostatečná, pak natočením termostatické hlavice na vyšší teplotní stupeň se požadované teploty v místnosti nedosáhne!!! Nedostatečná teplota topné vody se pozná tak, že ačkoli je radiátor po celé ploše teplý, teplota v místnosti nestoupne na požadovanou hodnotu ani za dlouhou dobu. Předpokladem jsou zavřená okna, jejich řádný stav, apod.

Po dobu větrání, které má být intenzívní v délce jedné až tří minut, se doporučuje uzavřít termostatický ventil ručně a po vyvětrání ho nastavit zpět na požadovanou teplotu. Větrat se má v průměru každé dvě hodiny.

Traduje se, že v panelových domech je nižší vlhkost vzduchu. Po montáži termoregulace a zvlášť po instalaci měření na radiátory dochází k nové situaci, kdy uživatelé bytů v křečovité snaze šetřit uzavírají radiátory a nevětrají. Pokud se v bytech vaří, pere, suší prádlo, dojde ke zvýšené vlhkosti, která spolu s nižší teplotou v bytě může být příčinou vzniku plísní na stěnách.

Odvzdušnění topné soustavy v domě

Pro správnou funkci topných soustav v domě, (po montáži TRV, po výměně nebo opravách radiátorů, na začátku topné sezóny), je nutné řádně odvzdušnit celou topnou soustavu v domě.

ŘÁDNÉ ODVZDUŠNĚNÍ SE TÝKÁ VŠECH BYTŮ V DOMĚ, NIKOLI JEN BYTŮ V HORNÍCH PATRECH!!!

I) Postup pro odvzdušňování topné soustavy tam, kde jsou radiátory opatřeny odvzdušňovacími ventily pouze v posledním podlaží (většina domů).

  1. Doporučujeme provádět odvzdušnění na základě dohody a informace na nástěnce domu ve večerních hodinách, kdy je ve všech bytech někdo přítomen. Na tento termín je nutno dohodnout s dodavatelem tepla (tel. na dispečink 577001116) vypnutí oběhových čerpadel ÚT.
  2. Všichni uživatelé bytů musí otevřít termoventily naplno - na nejvyšší číslo. Jen tehdy se vzduch, který uvízl v radiátorech i ve spodních podlažích při napouštění topné soustavy domu, dostane do radiátoru v nejvyšším podlaží, kde jsou odvzdušňovací ventily.
  3. Uživatelé bytů s radiátory, na kterých jsou ruční odvzdušňovací ventily, musí řádně odvzdušnit radiátory tak, že odvzdušní radiátory opakovaně několikrát po sobě.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se vzduch v radiátorech vyskytne opakovaně nutno celý postup dle bodu 1 - 3 opakovat.

II. Postup odvzdušňování radiátorů, které jsou osazeny ručními odvzdušňovacími ventily:

Radiátor je nejvhodněji odvzdušňovat v době, kdy jsou vypnuta oběhová čerpadla ÚT. V případě, že se provádí odvzdušnění radiátoru během dne, pak se doporučuje před odvzdušňováním přerušit oběh topné vody odvzdušňovaným radiátorem uzavřením radiátorového (termostatického) ventilu. Po odvzdušnění se opět radiátorový (termostatický) ventil otevře a po chvíli se vše znovu zopakuje.

Způsoby snižování spotřeby tepla u bytových domů

Faktory, které nejvíce ovlivňují spotřebu energie u bytových domů jsou zejména:

V našich podmínkách existují 2 základní způsoby snižování spotřeby energie u bytových domů:

  1. využívání měřící a regulační techniky v systému vytápění,
  2. výměna oken, zateplování obvodových plášťů a střech.

Regulace a měření tepla v bytech

K regulaci a měření tepla v bytech slouží především termoregulační ventily (TRV), které musí být dle energetického zákona č. 406/2000 Sb. osazeny na všech otopných tělesech a rozdělovače topných nákladů (RTN), jimiž se provádí poměrové měření tepla v bytech.

Výměna oken, zateplování obvodových plášťů domů

Výměna oken a zateplování obvodových plášťů budov představuje další významný způsob k dosažení úspory tepelné energie. Nejslabším článkem obvodových stavebních konstrukcí domu bývají nejčastěji okna a balkonové dveře. I když tvoří v průměru 30 % plochy obvodových konstrukcí v panelových domech a uniká jimi nejvíce tepla, bývají neprávem opomíjena.

Výměnou nevyhovujících dřevěných oken za plastová se výrazně zlepšuje komfort bydlení díky lepší tepelné i zvukové izolaci plastových oken. Významným faktorem je i to, že odpadá nákladná údržba původních dřevěných oken. Nátěry, které se musí u dřevěných oken pravidelně obnovovat v intervalu 5 - 10 let, představují dnes ve 3 pokojovém bytě náklady ve výši okolo 8 000,- Kč.

Vzhledem k úsporám tepla doporučujeme při investicích do technických opatření zvolit tento postup:

Výměna oken i zateplení fasády jsou finančně náročné akce a jejich realizaci nebude možno pravděpodobně zajistit bez vyřízení úvěrů.

Naši pracovníci jsou připraveni zajistit ve spolupráci se zástupci jednotlivých domů výše uvedená opatření.

Kam se obrátit v případě poruchy na kanalizační přípojce?

Informace z Moravské vodárenské, a. s.

V případě poruchy na kanalizační přípojce volejte dispečink MOVO a. s. s nepřetržitou službou - tel. 577 124 240.

Dispečer vyšle na konkrétní místo zástupce provozovatele, který posoudí, zda se jedná o opravu, příp. údržbu přípojky na veřejném prostranství či na soukromém pozemku.

V prvním případě (veřejné prostranství) zajistí MOVO v souladu s legislativou odstranění závady na své náklady.

Ve druhém případě (závada na soukromém pozemku) provede MOVO odstranění závady na objednávku, příp. doporučí jinou dodavatelskou firmu.

 


AKTUALITY


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb